Оријентиринг симболи

Симболи на оријентиринг мапама су слични или исти у целом свету. Постоје два стандарда по којима се цртају оријентиринг мапе. Један је стандард за израду оријентиринг мапа ИСОМ, а други је стандард за израду Спринт оријентиринг мапа ИССПРОМ. Први се користи за мапе размере 1:10000 и (1:15000 и 1:7500) односно за мапе за средње и дуге дистанце / шумске мапе, а други за спринт мапе / градске и парковске мапе размере 1:4000.

У стандардима детаљно пише опис сваког симбола шта он представља и које су његове димензије. Стандарди се с времена на време мењају али то су углавном мање измене. Једине измене које се дешавају, посебно у последње време, се тичу спринт мапа и зона на више нивоа пошто су оне једине проблематичне да се лако представе на мапама, али то је тренутно небитно.

Да кренемо ми са СИМБОЛИМА.

Симболи на О-МАПАМА се деле у неколико група на основу тога шта представљају. Ради лакшег разумевања у старту ћемо вам рећи да све што видимо на мапи / терену зовемо ОБЈЕКТИМА. У оријентирингу је циљ да пронађемо објекат контролне тачке односно поред чега је постављен контролни сталак са призмом и електронском контролном страницом. Објекти контролне тачке нису само грађевине, него је то и дрво, жбун, брдашце, језеро, ограда …

Прва група су симболи којима се представља ВЕГЕТАЦИЈА односно разне врсте растиња, затим друга су ЗЕМЉАНИ симболи, па симболи којима се представљају објекти које је направио ЧОВЕК, онда ВОДЕНИ објекти, КАМЕНИ објекти и на крају симболи за оријентиринг СТАЗЕ.

Симбола има преко 100, АЛИ СКОРО СВИ ИМАЈУ ЛОГИКУ ПО КОЈОЈ СУ ДИЗАЈНИРАНИ, тако да вам неће бити тешко да их све научите. У пракси биће вам довољно да знате и 20-30 симбола и само главне боје по симболима да бисте се без проблема снашли на свакој о-трци и тих 30 симбола су стални, а остали се не користе толико често.

Према величини симболе можемо поделити на појединачне (тачкасте), дужинске и површине. Ова подела ће вам бити прилично користити приликом решавања оријентационих задатака.

Линкови за детаљне верзије ИССПРОМ и ИСОМ (на енглеском језику – линк постављен 25. јануара 2022.) 

ВЕГЕТАЦИЈА

ВЕГЕТАЦИЈА се представља са три до четири боје 🙂

Главне боје су жута, зелена и БЕЛА, и помоћна је и црна..

СУНЧАНИ САТ ВЕГЕТАЦИЈЕ представља све симболе који се тичу вегетације. 

Ако детаљно погледамо све симболе примећујемо да има неких 20ак симбола који спадају у ову групу.

3 појединачна: 

упечатљиво дрво 12-1

, мање дрво или жбун 2-3

и пањ 4-5

3 дужинска:

жива ограда 12 (3 нивоа проходности –  3 зелене боје),

граница вегетације 1 (тачкаста линија)

и граница обрадиве површине 11

14 површина

ниско растиње (два нивоа проходности – зелене линије)

проходна или чита шума 80-100% проходности  – 1 (бела боја)

шума 60-80% – 2

шума 20-60% – 3

шума 0-20% – 4

отворено подручје – ливада – 5

отворено подручје са раштрканим жбуњем и дрвећем – 6

шума проходна у једном смеру – 6-7 и 8-9

грубо отворено подручје / „прљава“ ливада – 7

грубо отворено подручје са раштрканим жбуњем и дрвећем – 8

воћњак и зарастао воћњак – 9

виноград и зарастао виноград 10

асфлатно подручје са раштрканим дрвећем 10 -11

њива (жуто основа), песковито подручје (прљава жута основа)  11

Објекти које је направио ЧОВЕК

ПРОВЕРИТЕ СВОЈЕ ЗНАЊЕ КОЈЕ СИМБОЛЕ СА „ЧОВЕЧИЈЕГ“ ТОЧКА ПОЗНАЈЕТЕ И КОЛИКО ИХ УОПШТЕ ВИДИТЕ …

Повежите бројеве са називима симбола. Има неких које први пут видите. Консултујте „исспром“ ако не знате 🙂

У суботу увече додајемо бројеве са овај и додајемо нови ТОЧАК!

Асфалтна површине – коловоз и тротоар (спортска игралишта),

Непрелазни зид

површине на више нивоа (спратова)

Посебни објекти које је направио човек

Улаз у пролаз

споменик, статуа, гранични камен

асфалтна површина са раштрканим дрвећем

ограда, прелазна или непрелазна

пролаз у огради

приватан посед, уређења земљана површина

прелазни зид

надстрешница, зграда (грађевина), пролаз кроз зграду/тунел

хранилица

цевовод, прелазни или непрелазни

степенице

непоплочана стаза / шумска стаза, јасна или слабо уочљива

ловачка чека

пруга

трамвајске шине

струјовод

далековод

далековод са пилонима

торањ

коловоз

мост (испод кога не може да се прође)

тротоар